Prin utilizarea site-ului www.sealasig.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el:

1. Prestatorul de servicii

1.1 Serviciile sunt prestate de societatea SEAL ASIG SRL autorizata sa incheie polite de asigurare cu societatile de asigurare mentionate pe site in baza Contractului de Franciza incheiat cu S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER ( MIB ) S.A.
1.2 SEAL ASIG SRL este autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai - RAJ-403129
1.3 Datele de identificare SEAL ASIG SRL: sediul social in Cluj-Napoca, Strada Padurii 5A, ap.12, jud. Cluj, C.U.I. 24514416 si Numar de Ordine in Registrul Comertului J12/2880/2008.

2. Definitii

2.1 Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:
- utilizator - orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
- site - sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa http://www.sealasig.ro/ reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
- asigurat - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
- asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
- date cu caracter personal - conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. Regulile de prestare ale serviciilor pe cale electronica

3.1 Tipurile de servicii prestate - In cadrul paginii de internet www.sealasig.ro SEAL ASIG SRL presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea politelor de asigurare in numele si in favoarea asiguratilor si asiguratorilor.
3.2 Folosirea paginii si a informatiilor transmise - SEAL ASIG SRL a facut toate demersurile si depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

4. Reclamatii

4.1 Reclamatiile privind functionarea paginii de internet sau acuratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse in scris la sectiunea - CONTACT - de pe site sau in scris la adresa Cluj-Napoca, Strada Padurii 5A, ap.12, jud. Cluj.
4.2 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, adresa de email, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.

5. Dispozitii finale

Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.sealasig.ro este acceptarea hotararilor prezentelor Termeni si conditii.